Odškodnění za zpožděný let

Odškodnění za zpožděný let

Aby mělo smysl žádat o finanční náhradu, musí být splněny základní podmínky, na jejichž základě bude probíhat reklamace zpoždění letu ClaimCloud.
Hlavní podmínky:

 • délka zpoždění letu v cílové destinaci je více jak tři hodiny
 • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

letadlo stojící v hangáru.jpg

Doplňující podmínky:

 • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit
 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet výše vašeho odškodnění

Regulace EC 261/2004:
Abyste mohli reklamovat zpožděný let v rámci evropské regulace, musí být operován alespoň jedním z těchto důvodů:

 • let je uskutečněn leteckou společností, která má sídlo ne území Evropské unie či členského státu (Norsko, Island, Švýcarsko)
 • odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu
 • let musí být operován uvnitř EU nebo členského státu

Vzdálenost letu pro určení výše odškodnění:
Pokud jsou splněny hlavní podmínky, nastává další krok. Tím je určení maximální výše kompenzace za zpoždění. Výše se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, nebo přestupy v průběhu cesty. Jde o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým a cílovým místem.
Možnost nevyužití letu:
Pokud zpoždění letu přesáhlo 5 hodin, můžete let nevyužít. Máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a zároveň vás letecká společnost musí dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.
Mimořádné okolnosti:
Pokud dojde k některé z nich, není letecká společnost povinna vyplatit finanční náhradu, protože jim nemohla předejít.

 • špatné počasí
 • přírodní katastrofa
 • omezení letového provozu
 • bezpečnostní situace
 • stávka třetí strany

pohled z okénka na další stojící letadla.jpg

Možnosti získání odškodnění za lety nespadající pod regulaci EU:
Řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce.  Finanční hodnota, letecké míle, bonusové nebo dárkové poukázky.